2. Bundesliga

SV Lohhof vs. VCO Dresden 19.o2.12
SV Lohhof vs. VV Grimma 18.o3.12

<< Neues Bild mit Text >>

SV Lohhof vs. VCO Dresden o3.11.12
AllgäuStrom Volleys Sonthofen vs. VCO Dresden 2o.12.15
KSC Berlin II vs. VCO Schwerin 22.1o.16